banner

豪感。当‘检察官’成了一种可耻的称呼时,这种职业只能吸引最平庸者……”(科塞语)168

好啦,以上就是路温舒“下蛋问题”的第一个解决方法。至于第二个解决方法,其风格是非常儒家的——许多时代里儒者们都会这样说:“只要上有明主,下有清官,事情这不就结了!”

tips

这倒是,上有太皇太后,下有司马光,事情这不就结了!

可是,我们如果再追问一句:“那,除了撞大运之外,怎么才能让‘上有明主,下有清官’呢?”

这也不难(至少说起来不难),儒家的标准答案是:“皇帝先要做到‘正心诚意’,只要上梁正了,下梁就不会歪。”

宋代理学祖师爷程颐在绍兴八年得到追赠的时候,制词里就很赞扬他“自得于‘疏远了,很多事情都不再找他商量,就算有些大事不得不放在朝堂上讨论,也大多不听伍子胥的意见。当年威震天下的白发魔男,今日竟然沦落成为吴国政坛上的边缘人物,可悲,可叹哪!

确实,伍子胥再也不是从前那个白发魔男了,他老了,老糊涂了,老得都有点老年痴呆症了,其实他大可不必整天唠唠叨叨地跟夫差说要杀句践,这不是自讨没趣吗?要是换作年轻的伍子胥,他绝对不会这么干,找个刺客把句践偷偷干掉不就得了,一了百了!句践虽是一国之君,但沦为一个手无寸铁的阶下之囚时,杀了他不就跟捏死只蚂蚁那么容易!从前王僚厉害吧,庆忌厉害吧,还不是被伍子胥轻松干掉?杀个句践又有何难,神不知鬼不觉,没有任何证据,夫差能拿伍子胥怎么注释】

(1) 璞:未经加工的玉石。

(2) 比:类比。

(3) 受:采纳。

诸侯第三十七

【解题】

上天爱人,“天虽不言,其欲赡足之意可见也”。上天虽然无言,但泛爱万物的意图是能揣摩出来的。因此,君王应当效仿上天所为,使天下平民百姓普遍受惠。

【原文】

生育养长,成而更生,终而复始其事,所以利活民者无已。天虽不言,其欲赡足之意可见也 (1) 。古之圣人见天意之厚于人也 (2) ,故南面而君天下,必以兼利之。为其远者,目不能见;其隐者,耳不能闻,于是千里之外,割地分民,而建国立君,使为天子视所不见,听所不闻。朝者,