banner

韩信有关,今韩信伏诛,而曹参独擅其名,列侯成功,是为淮阴洒泪,寄慨无穷也。后部分记曹参为相,以清静无为治国,亦有推崇之意。然而联系诸吕擅权之时,曹参“日夜饮醇酒”,朝中之事不闻不问,亦清静无为至极也。故论赞结句言“天下俱称其美矣”,则寓有讽刺之意。所以金圣叹十分敏锐地指出:“此赞,一半写战功,一半写相业,俱不甚许曹参。” [73] 可谓参透司马迁之用心。

太史公曰:(陈平)常出奇计,救纷纠之难,振国家之患。及吕后时,事多故也,然乎竟自脱,定宗庙,以荣名终,称贤相,岂不善始善终哉!非知谋孰能当此者乎? [74]

tips

楚汉之争,陈平六出奇计,佐刘邦成大业;刘吕之争,陈平平诸吕之乱,回刘氏皇很纳闷,他实在想不通,重耳明显是个危险人物,既然收服不了,就应该毫不犹豫地杀之以除后患!一向心狠手辣的楚成王怎么这会儿却妇人之仁了呢?这不是他的作风啊?

成得臣自泓水一战大胜之后,在楚军中威望陡增,楚成王亦不得不封之为令尹,对他言听计从,但是这一次,楚成王对成得臣的真知灼见却不以为然,他说:“晋公子朴实无华而志向远大,才华横溢且斯文有礼。一帮属下更是忠心耿耿、能力卓著,简直就是一个完美团队。依寡人见,重耳就是上天眷顾的蟑螂小强,日后必成大业。这天下没有人能奈何得了他的,所以令尹您还是省省吧!”

对待宋襄公毫不手软的楚成王,对待重耳却如此姑息,好似变了个人般,此历史之谜,实不可解。

俞序第十七

离合根第十八

立元神第十九

保位权第二十

考功名第二十一

通国身第二十二

三代改制质文第二十三

官制象天第二十四

尧舜不擅移、汤武不专杀第二十五

服制第二十六

度制第二十七

爵国第二十八

仁义法第二十九

必仁且智第三十

身之养重于义第三十一

对胶西王越大夫不得为仁第三十二

观德第三十三

奉本第三十四

深察名号第三十五

实性第三十六

诸侯第三十七

五行对第三十八

第三十九[阙]

第四十[阙]

为人者天第四十一

五行之义第四十二