banner

】言朔不言日 [258] ,食既朔也 [259] 。

【注释】

tips

[257] 朔:每月第一天。

[258] 言日:指记载干支日期。

[259] 既朔:朔日后一天,即初二。

【译文】

【经】冬天,十月,朔(初一)日,发生日食。

【传】说了朔日而不说日期,是因为日食发生在初二。

十八年

【经】十有八年,春,王正月,公会齐侯于泺 [260] 。公与夫人姜氏遂如齐。

【传】泺之会,不言及夫人,何也?以夫人之伉 [261] ,弗称数也。

【注释】

[260] 齐侯:指齐襄公姜诸儿,公元前698年—前686年在位。泺之所以为人赐也 (2) 。宗庙上四时之所成,受赐而荐之宗庙 (3) ,敬之性也,于祭之而宜矣 (4) 。宗庙之祭,物之厚无上也。春上豆实 (5) ,夏上尊实 (6) ,秋上朹实 (7) ,冬上敦实 (8) 。豆实,韭也,春之所始生也;尊实,麰也 (9) ,夏之所受初也;朹实,黍也,秋之所先成也;敦实,稻也,冬之所毕熟也 (10) 。始生故曰祠,善其司也 (11) ;夏约故曰礿,贵所受初也;先成故曰尝,尝言甘也;毕熟故曰蒸,蒸言众也。奉四时所受于天者而上之,为上祭,贵天赐且尊宗庙也。孔子受君赐则以祭,况受天赐乎!一年之中,天赐四至,至则上之,此宗庙所以岁四祭也。故君子未尝不食新,新天赐至,必先荐其提出批评。

(12) 得:与“德”通假,道德。

(13) 况:比拟。

(14) 约:简约。

【原文】

问者曰:不予诸侯之专封,复见于陈、蔡之灭 (1) 。不予诸侯之专讨,独不复见于庆封之杀,何也?曰:《春秋》之用辞,已明者去之,未明者著之 (2) 。今诸侯之不得专讨,固已明矣。而庆封之罪,未有所见也,故称楚子,以伯 (3) 讨之,著其罪之宜死,以为天下大禁 (4) 。曰:人臣之行,贬主之位,乱国之臣,虽不篡杀,其罪皆宜死,比于此 (5) 其云尔也 (6) 。

【注释】

(1) 陈、蔡之灭:楚灵王于前534年灭陈,继而又